Drinks from A to Z - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Previous | Next

Canal Street Daisy

Ingredients

1 oz Scotch whisky
1/2 oz orange juice
1/2 oz lemon juice
club soda


Method

Pour the whisky, orange juice and lemon juice into a collins glass, and stir. Add club soda, to taste. Garnish with a slice of orange, and serve.

Nutrition Info